Browse our newsfeed

Visitors from AVIC

27 Nov 2014
Board-of-AVIC-1024x685 We are now in full progress with our new buildings. During the last weekend the highest management from AVIC Holding and AVIC Shipbuilding visit our office in Donsö. Above from left Ada Zhang, Director, Strategic Development Dept, Liao Hong Bing, Vice President and CFO, Jack Hu, Vice President, Diao Weicheng, Executive Vice President, Jens P Buchhave, CEO, Terntank and Sun Yan, President
27

Nov 2014

Yes from the commission to co-fund JIP Baltic SO2lution

21 Nov 2014
21 Nov 2014
During the Motorways of the Sea Conference in Gothenburg it was revealed that the Commission has reserved a co-funding of 3.6 million Euro to the Joint Industry Project Baltic SO2lution, a cooperation between Terntank, Wärtsilä, North European Oil Trade (NEOT) and Wega Enviro. This to support their action to introduce a new two-stroke dual-fuel engine to the market and to minimise air emissions in the supply chain of petroleum products in the Baltic Sea.
The new vessel will be calling 21 ports and terminals in the Baltic Sea and the chosen solution provides notable financial as well as environmental advantages both in the distribution chain and on-board the vessel. In numbers JIP Baltic SO2lution is planned to reduce emissions of SOx by 99%, NOx by 85% (the engine is IMO Tier III emissions compliant in gas mode without need of NOx abatement equipment) and particulate matter by 99%. Together with other advanced energy efficient measures on board, there will be an emission reduction of 40% for CO2. Since JIP Baltic SO2lution is part of the collaboration platform Zero Vision Tool, this new vessel is also included in a planned safety and environmental measurement overview, which will be conducted via a Joint University Project, where phase one will include emissions and discharge (phase two is planned to include safety, modal shift and noise). The aim is to estimate what the environmental investments, made by all the Joint Industry Projects working via the ZVT platform, are worth both for the health, wealth and sea. http://www.zerovisiontool.com/  
21

Nov 2014

Preem och Terntank i samarbete kring ett fartyg som drivs med LNG

12 Nov 2014

Petter Holland, VD för Preem AB och Jens P Buchhave, VD för Terntank A/S, har signerat ett kontrakt, där Terntank bygger och Preem som första svenska bolag hyr in ett tankfartyg som drivs med LNG. Att fartyget drivs med LNG är gynnsamt för klimatet då koldioxidutsläppen minskar med 40 procent*.

terntank_liten ? Utvecklingen mot ett hållbart samhälle är en av våra absolut viktigaste frågor. Vi har ett stort ansvar för att utveckla hela vår verksamhet så hållbart som möjligt, från råvara, produktion och transporter fram till det att produkterna används. Att vi i framtiden kan transportera våra raffinaderiprodukter på ett mer miljösmart sätt är ett steg i helt rätt riktning, säger Petter Holland. En ny skrovform tillsammans med ett koncept för frekvensstyrning gör att fartyget förbrukar mindre bränsle än ett konventionellt fartyg. Fartyget drivs huvudsakligen på LNG (liquified natural gas) men kan även köras på gasolja, så kallad Dual Fuel, om så skulle behövas. Fartyget är ett i en serie av fyra som rederiet Terntank bygger, och det första som kommer att gå för ett svenskt bolag. - Det vi prioriterar högst är sjösäkerhet, arbetsmiljö ombord och miljö. Vi arbetar ständigt med att förbättra dessa områden. Genom att kombinera senaste varvsteknologin med vår långa erfarenhet inom tankfartygssegmentet innebär det att vi nu kan bygga ett mycket energieffektiv tankfartyg. Ett fartyg som både är anpassad till den nordeuropeiska marknaden och som även uppfyller våra höga krav på att ha så liten miljöpåverkan som möjligt, säger Jens P Buchhave. Kontraktet avser ett tankfartyg som kommer att byggas i Kina och levereras under första halvåret 2017. Fartyget är på 15000 ton dwt och kommer att transportera petroleumprodukter från Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil till kunder i Nordvästeuropa. * Jämfört med ett tankfartyg i samma storlek, byggt omkring 2005 med en drifthastighet på 14 knop. För mer information kontakta gärna: Katarina Sundvall, avdelningschef Preem Shipping, tel: 010-450 10 51, e-post: katarina.sundvall@preem.se Tove Grönkvist, pressansvarig Preem, tel: 070-450 10 01, e-post: tove.gronkvist@preem.se
12

Nov 2014