Preem och Terntank i samarbete kring ett fartyg som drivs med LNG

November 12, 2014

Petter Holland, VD för Preem AB och Jens P Buchhave, VD för Terntank A/S, har signerat ett kontrakt, där Terntank bygger och Preem som första svenska bolag hyr in ett tankfartyg som drivs med LNG. Att fartyget drivs med LNG är gynnsamt för klimatet då koldioxidutsläppen minskar med 40 procent*.

terntank_liten
? Utvecklingen mot ett hållbart samhälle är en av våra absolut viktigaste frågor. Vi har ett stort ansvar för att utveckla hela vår verksamhet så hållbart som möjligt, från råvara, produktion och transporter fram till det att produkterna används. Att vi i framtiden kan transportera våra raffinaderiprodukter på ett mer miljösmart sätt är ett steg i helt rätt riktning, säger Petter Holland.

En ny skrovform tillsammans med ett koncept för frekvensstyrning gör att fartyget förbrukar mindre bränsle än ett konventionellt fartyg. Fartyget drivs huvudsakligen på LNG (liquified natural gas) men kan även köras på gasolja, så kallad Dual Fuel, om så skulle behövas. Fartyget är ett i en serie av fyra som rederiet Terntank bygger, och det första som kommer att gå för ett svenskt bolag.

– Det vi prioriterar högst är sjösäkerhet, arbetsmiljö ombord och miljö. Vi arbetar ständigt med att förbättra dessa områden. Genom att kombinera senaste varvsteknologin med vår långa erfarenhet inom tankfartygssegmentet innebär det att vi nu kan bygga ett mycket energieffektiv tankfartyg. Ett fartyg som både är anpassad till den nordeuropeiska marknaden och som även uppfyller våra höga krav på att ha så liten miljöpåverkan som möjligt, säger Jens P Buchhave.

Kontraktet avser ett tankfartyg som kommer att byggas i Kina och levereras under första halvåret 2017. Fartyget är på 15000 ton dwt och kommer att transportera petroleumprodukter från Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil till kunder i Nordvästeuropa.

* Jämfört med ett tankfartyg i samma storlek, byggt omkring 2005 med en drifthastighet på 14 knop.

För mer information kontakta gärna:
Katarina Sundvall, avdelningschef Preem Shipping, tel: 010-450 10 51, e-post: katarina.sundvall@preem.se
Tove Grönkvist, pressansvarig Preem, tel: 070-450 10 01, e-post: tove.gronkvist@preem.se

x