Installation av bränsleoptimering och frekvensomvandlare

March 12, 2015

ternholm_DSC5014_phs_web-1220x915[1]

Goda erfarenheter av bränsleoptimering

Terntank har låtit installera bränsleoptimeringssystem på fyra av sina fartyg. På kort tid har rederiet noterat en märkbar nedgång i bunkerförbrukningen med mellan 15 och 30 procent, beroende på fart.

I samarbete med sina kunder Preem och Neot har Terntank låtit installera bränsleoptimeringssystem och frekvensomriktare på axelgeneratorn i fyra av sina tankfartyg utan att ta dem ur drift. Ternvag är tidsbefraktad till Preem, medan Ternvik, Ternhav och Ternholm är tidsbefraktade till Neot.

För installationen svarar Lean Marine Sweden AB i Göteborg.

? Vi är ansvariga systemintegratörer för hela projektet, förklarar Nicklas Karlsson på Lean Marine.

Frekvensomriktare

Nicklas Karlsson berättar för Sjöfartstidningen att den ena delen av projektet gäller installation av frekvensomriktare mellan axelgeneratorn och huvudtavlan för att man ska kunna sänka varvtalet på huvudmaskin men ändå bibehålla rätt frekvens när man producerar el från axelgeneratorn.

? På hårdvarusidan finns en mängd leverantörer, men det är själva systemintegrationen som är den innovativa delen för att få allting att kommunicera.

Optimering

En speciell styrenhet har tagits fram för att sköta kommunikationen och automatisera driften för de olika driftsmoderna.

För att få maximal besparing så har parallellt med frekvensomriktarna också Lean Marines FuelOpt-system installerats.

? Där optimerar vi propellerns stigning för det aktuella varvtalet i alla konditioner, hela tiden. Det är ett helautomatiserat system som säkerställer att propeller och maskin körs optimalt i alla driftskonditioner, säger Nicklas Karlsson.

Under drift

Nicklas Karlsson tror att Lean Marine är först med att ha utfört den här typen av integration och installation med frekvensomriktare i ett fartyg som är under drift.

? En av de stora grejerna är att man inte behöver ställa sitt fartyg vid kaj. Arbetet går att göra under drift och det är också ett incitament att rederier vågar ge sig på detta direkt.

Stort intresse

Nicklas Karlsson har inte noterat någon minskning av intresset för bränsleoptimeringssystem hos de rederier han haft kontakt med, trots att bunkerpriserna gått ned.

? Rederiernas intjäning i procent blir ju ändå lika stor, oberoende av bränslepriset. I och med att besparingen är så stor i första läget så blir det mycket pengar och inte minst mer miljövänlig drift.

Han säger vidare att återbetalningstiden för ett system som FuelOpt ligger på mellan fyra månader och ett år, beroende på fartyg och hur det är konfigurerat.

? Vi har en liten puckel att ta oss över och verkligen få rederier att förstå hur bra detta är. Många tycker att det är för bra för att vara sant.

Nöjd kund

Inom Terntank är man mycket nöjd med systemet. Tryggve Möller, styrelseledamot i Terntank, säger till Sjöfartstidningen att installationen innebär att man kan sätta optimal fart för resan och sedan per automatik optimera maskinvarvtalet och propellerns stigning. Detta samtidigt som att rätt nätfrekvens för elkraft ombord uppnås.

? Vi har bara kört några veckor men resultatet ligger över våra förväntningar. Besparingen är olika på olika farter, men på de farter våra kunder föredrar kommer vi att ligga på mellan 15 och drygt 30 procents besparing på dessa fartyg. Redan innan installationen låg de på en relativt låg förbrukning. På våra nybyggen i Kina kommer denna teknik att finnas med redan från början.

 

x